icon_phone

Telefon: 777 27 23 23

icon_phone

Servis: 379 42 88 88

icon_phone

NON-STOP odtahová služba: 773 27 23 23

icon_map

Adresa: Husovo náměstí 90, 346 01, Horšovský Týn

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Přestavba automobilů > Přestavby na LPG

Přestavby na LPG

Co je LPG?

LPG (Liquefied Petroleum Gas), v překladu "zkapalněný ropný plyn", je směs skládající se  zejména z propanu a butanu, na kterou již dnes úsporně jezdí miliony našich evropských sousedů. Propan, butan a jejich směsi jsou zkapalněné uhlovodíkové plyny, převážně se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule, a to jak nasycené, tak nenasycené. V kapalném stavu jsou bezbarvé, snadno těkající, specifického zápachu. Jsou hořlavé a výbušné, nejedovaté, těžší než vzduch. Zkapalněním zmenšují asi 260x svůj objem. Fyzikálně chemické vlastnosti kapalné i plynné fáze jednotlivých plynů jsou trochu rozdílné, takže výsledné parametry směsi závisí na poměru jednotlivých složek.Graf LPG je syntetizován rafinací ropy nebo kapalného zemního plynu, tzn. že je převážně získáván z fosilních zdrojů energie. Hoří čistě bez sazí a s jen velmi malým obsahem emise síry, která nepředstavuje žádná rizika znečištění země nebo vody. U LPG se udává výhřevnost 46,1 MJ / kg ve srovnání s 42,5 MJ / kg u nafty a 43,5 MJ / kg u benzínu. Nicméně jeho energetická hustota je nižší než u benzínu a nafty a tomu odpovídá i jeho vyšší spotřeba.Statistiky z roku 2008 ukazují, že více než 13 milionů vozidel na celém světě je poháněno LPG. LPG je nejrozšířenějším alternativním palivem v Evropě. Pokud bychom nezapočítávali země jako Argentina, Brazílie, Čína a Pákistán, kde jezdí již několik miliónů vozidel na zemní plyn, bylo by nejrozšířenějším alternativním palivem i na světě.

 • kalkulačka

Je LPG bezpečné?

Mnozí motoristé se mylně domnívají, že LPG pohon je nebezpečný. Je tomu ale právě naopak. Obecně vzato propan-butan je výbušný při smíšení se vzduchem, ale v případě požáru auta nebo dopravní nehody s deformací nádrže je plyn upouštěn bezpečnostním ventilem a pojistkou mimo prostor vozidla.Nádrž s plynem nevybuchuje, nýbrž vyhořívá, a to ve vlnách a bezpečně mimo vozidlo. Vybouchnout tedy mohou pouze benzínové nádrže. Existují různé systémy LPG, které se liší dle použití pro různé druhy motorů.Tlakové toroidní nádrže jsou umístěny místo rezervního kola, protože podle nezávislých testů institucí zabývajícími se crash testy a možnostmi požáru ve vozidlech, jako je např. ADAC, je umístění tlakové nádrže v prostoru určeném pro rezervní kolo optimální a představuje tak jedno z nejbezpečnějších řešení. Kapalný propan-butan se tankuje na čerpací stanici pomocí přípojky dálkového plnění vysokotlakým potrubím do tlakové nádrže. Tlaková nádrž je uzavřena víceúčelovým ventilem, který uzavírá nádrž při vypnutém zapalování. Dále plní svoji funkci při odebírání pohonné hmoty z nádrže, ukazuje stav paliva v nádrži, zajišťuje plnění nádrže do max. 80 % obsahu a zastavení toku paliva při úniku nad 6 litrů za minutu (při poruše potrubí) a vypouští plyn při přetlaku nad 27 bar.

Proč je výhodná přestavba na LPG?

 • 50% náklady na provoz
 • nízké pořizovací náklady – při ročním provozu nad 10 000 km se jedná o investici, která se Vám velmi rychle vrátí
 • vozidla na LPG pohon jsou osvobozena od silniční daně
 • menší opotřebování motoru
 • minimální pokles výkonu motoru při chodu na LPG – Spotřeba LPG je v průměru o 10% vyšší oproti běžnému benzínovému motoru. Při šetrném provozu je toto navýšení téměř nulové.
 • vyrovnaný a tichý chod motoru na LPG
 • rychlá instalace zástavby LPG v našem LPG servisním místě
 • spolehlivost při provozu LPG motoru
 • komplexní servis
 • bezpečný provoz díky použitým kvalitním technologiím
 • ekologický provoz – menší zátěž životního prostředí a lepší ochrana životního prostředí

lpg-horsovsky-tyn.jpg

Jak probíhá přestavba Vašeho vozu na LPG?

Nejprve prohlédneme Vaše vozidlo, aby celá přestavba proběhla hladce, s použitím nejvhodnějšího zařízení LPG a v co nejkratším termínu. Zaměříme se především na stav palivové a zapalovací soustavy. Společně se zákazníkem pak probereme umístění všech základních komponentů – umístění přepínače, typ a velikost nádrže a místo plnícího hrdla. Následně provedeme přestavbu.

Doporučujeme přimazávání (ochrana ventilových sedel)

Při spalování LPG(propan-butan) a CNG(zemní plyn) dochází v prostoru válců motoru k vyšším teplotám, a tím i k vyššímu teplotnímu zatížení výfukových ventilů a ventilových sedel.

U některých typů motorů dochází k vyššímu opotřebení ventilových sedel než při provozu na benzín.
Snížení opotřebení  ventilových sedel lze zajistit dávkováním aditivační přísady, která nahrazuje olovo ( dříve používáno v benzínu "SPECIAL") a tvoří na povrchu sedla ventilu ochranný film.
Dávkování je řešeno regulovatelným jehlovým ventilem umístěným na nádobce o objemu 500 ml.

Jeden litr přísady zajistí ošetření ventilů na cca 10 000 km.

REVIZE LPG

PROVÁDÍME TAKÉ PRAVIDELNÉ REVIZE

Revize LPG vyplývá ze zákona o provozování plynového zařízení.Ve vozidlech se provádí 1x ročně nebo podle počtu ujetých kilometrů daných výrobcem zařízení, z důvodu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Upozorňujeme na životnost nádrže 10 let od data výroby, v případě prošlé životnosti nádrže LPG, je nutné nádrž vyměnit.

Co obsahuje revize LPG zástavby?

 • kontrola umístění komponentů
 • kontrola životnosti nádrže LPG
 • kontrola zda nejsou poškozeny jednotlivé díly LPG zástavby (např.: potrubí, reduktor, hadice, stav nádrže LPG)
 • kontrola těsnosti celé LPG zástavby
 • kontrola homologačních značek komponentů
 • kontrola označení vozidla
 • cena montáže od 15.000Kč