Přestavby na LPG a E85

Přestavby vozidel na Ethanol E85

Přestavby vozidel na Ethanol E85

Ethanol E85 je nové palivo pro benzínové motory. Skládá se z 85% ethanolu a 15% benzínu.Úprava Vašeho vozu pro toto palivo není náročná ani nijak omezující.Spalování Ethanolu E85 je zcela bezproblémové.

VLASTNOSTI ETHANOLU E85

Ethanol E85 má jiné fyzikální a chemické vlastnosti než benzín, jeho chování ve spalovacím prostoru je od benzínu odlišné-dodá vhodně upravenému motoru sice větší výkon, hoří ale pomaleji a studeněji. E85 má oktanové číslo 101 a více, ve správných podmínkách je tím schopen většího výkonu. Nedochází k žádnému poškození motoru - naopak, díky neropnému původu paliva a jeho čistícím vlastnostem je motor a olej čistší a méně zakarbonovaný.

Číst dál: Přestavby vozidel na Ethanol E85

Přestavby na LPG

Přestavby na LPG

Co je LPG?

LPG (Liquefied Petroleum Gas), v překladu "zkapalněný ropný plyn", je směs skládající se  zejména z propanu a butanu, na kterou již dnes úsporně jezdí miliony našich evropských sousedů. Propan, butan a jejich směsi jsou zkapalněné uhlovodíkové plyny, převážně se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule, a to jak nasycené, tak nenasycené. V kapalném stavu jsou bezbarvé, snadno těkající, specifického zápachu. Jsou hořlavé a výbušné, nejedovaté, těžší než vzduch. Zkapalněním zmenšují asi 260x svůj objem. Fyzikálně chemické vlastnosti kapalné i plynné fáze jednotlivých plynů jsou trochu rozdílné, takže výsledné parametry směsi závisí na poměru jednotlivých složek.Graf LPG je syntetizován rafinací ropy nebo kapalného zemního plynu, tzn. že je převážně získáván z fosilních zdrojů energie. Hoří čistě bez sazí a s jen velmi malým obsahem emise síry, která nepředstavuje žádná rizika znečištění země nebo vody. U LPG se udává výhřevnost 46,1 MJ / kg ve srovnání s 42,5 MJ / kg u nafty a 43,5 MJ / kg u benzínu. Nicméně jeho energetická hustota je nižší než u benzínu a nafty a tomu odpovídá i jeho vyšší spotřeba.Statistiky z roku 2008 ukazují, že více než 13 milionů vozidel na celém světě je poháněno LPG. LPG je nejrozšířenějším alternativním palivem v Evropě. Pokud bychom nezapočítávali země jako Argentina, Brazílie, Čína a Pákistán, kde jezdí již několik miliónů vozidel na zemní plyn, bylo by nejrozšířenějším alternativním palivem i na světě.

Číst dál: Přestavby na LPG