Měření emisí a příprava na STK

Součástí našich služeb je měření emisí osobních a dodávkových vozidel (délka platnosti dle známky na RZ) a zajištění TK (délka platnosti dle velkého technického průkazu - první kontrola po 4 letech od koupě vozu a poté každý 2. rok).

  • Velký technický průkaz
  • Malý technický průkaz
  • Emisní knížku, pokud ji vlastníte
Měření emisí a příprava na STK

Silniční motorová vozidla evidovaná podléhají dle §41 zákona č.56/2001Sb.(226/2006 Sb.) o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelnému měření emisí. (mimo motocykl jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg).Tato kontrola je nutná před provedením pravidelné technické prohlídky.

Meření emisí je proces, při němž se sleduje množství vypouštěných splodin do ovzduší. U automobilů se o snižování vypouštěných splodin stará katalyzátor, který za pomoci katalytických reakcí přeměňuje škodlivé látky na látky málo škodlivé životnímu prostředí.Emisní stanice musí mít pro vykonávání své činnosti státem platné oprávnění. Pokud auto nesplní emisní limity, nemůže dále jezdit.