Delphi tlaková diagnostika

Diagnostický systém společnosti DELPHI je základní nástroj k rozeznávání závad vstřikovačů či čerpadel. Systém je někdy třeba doplnit o sadu "falešných" ventilů, suplujících činnost regulačních ventilů vysokotlakých čerpadel. Proč jsou tyto ventily zapotřebí? Je to ze 2 důvodů: 1. některé ventily (PCV, IMV, SCV) zůstávají při nulovém napětí otevřené, a tehdy se dá snadno přezkoušet výkonnost mechanických částí čerpadel. Dost často jsou ale regulační ventily při nulovém napětí zavřené, a tehdy je třeba nahradit originální ventil ventilem "falešným", který umožní průtok paliva i při nulovém ovládacím napětí. Jindy zase ECU (řídící jednotka) komunikuje s ovládacím ventilem, a pokud je tento odpojen kvůli zjištění stavu mechaniky čerpadla, nedalo by se vozidlo startovat (ne nastartovat, pouze potřebujeme cca 5 sec. startovat). Tehdy je třeba ECU zmást použitím falešného elektronického ventilu (obvodu), ECU se domnívá že,ovládací ventil je zapojen a dovolí nám startovat. (Toto se děje obzvláště u francouzských vozidel.)