Servis klimatizací

Provádíme plnění, čištění ultrazvukem i ozónem, dezinfekci a opravy klimatizací.

Vyčištění a znovu naplnění autoklimatizace vám přinese:

 • zdravější prostředí uvnitř automobilu bez bakterií a plísní
 • vyšší výkon a efektivitu samotné klimatizace
 • čistý vzduch v autě bez „zápachu“

Proč je důležité čištění a plnění autoklimatizace?

 • Odborníci doporučují alespoň jednou do roka provést čištění a dezinfekci autoklimatizace a doplnění chladiva
 • Při běžném používání klimatizační jednotky se v klimatizačním systému usazují nežádoucí částice jako jsou prach, pyly, nebo nikotin
 • Klimatizační systém je plnohodnotná součást automobilu, proto je nutné ji pravidelně servisovat stejně jako ostatní součásti vašeho vozu
 • Nevyčištěná klimatizace ohrožuje - i když nic necítíte - vaše zdraví i zdraví vašich spolucestujících
 • Plísňové spóry ve vzduchu mohou vyvolat nepříjemné podráždění v nose či krku

Proč použít ozón v automobilech?

Nežádoucí zápach u automobilů má celou řadu příčin. Jen málo lidí si bude stěžovat na zápach u nových vozů, ačkoliv ředidla z barev a lepidel mohou způsobovat bolesti hlavy. Stížnosti obyčejně přicházejí až pourčité době. Voda začne pronikat dovnitř vozu nebo se voda z tajícího sněhu dostane pod koberečky a způsobí tvorbu plísní, což je také doprovázeno nežádoucím zápachem. Tento problém je zřetelnější, pokud není vozidlo dostatečně větráno. Nejčastějším zdrojem zápachu je klimatizační systém, protože kondenzát tohoto systému vytváří ideální prostředí pro růst bakterií uvnitř vozu.

Zápachy jsou velmi oxidační, a proto rychle reagují s ozónem. Vdechujeme-li zapáchající vzduch, zbavujeme tělo kyslíku, neboť ten reaguje s původci zápachu. To vysvětluje, proč nás náš nos varuje před pobytem v takovémto prostředí. Ozón okamžitě zabíjí nejen všechny zápachytvořící bakterie, fungicidy a kvasnice, ale i viry. Ozón zcela dezinfikuje ošetřovaný prostor, aniž by zanechal nějaký jedovatý chemický zbytek. Proto je ozón ideálním prostředkem pro odstraňování zápachu u automobilů.

Různé sprejové deodoranty a levné visící prostředky typu „čerstvý vzduch“ neodstraní zápachy, pouze je maskují příjemnějšími pachy. Nezabíjejí a neodstraňují zdroje zápachů - bakterie, plísně a kvasnice.

Ozón se řadí mezi nejsilnější dezinfekční a oxidační činidla. Usmrtí běžně se vyskytující bakterie až stokrát rychleji než chlor. Rychle a spolehlivě ničí také velmi odolné druhy nebo formy patogenních mikroorganismů, které chlor a jiné dezinfekční prostředky nejsou schopny inaktivovat za přijatelných podmínek.

Neexistuje žádný virus či bakterie odolávající ozónu. K dezinfekci ozónem dochází prasknutím buněčné stěny. Je to účinnější metoda než použití chloru. Hladina ozónu 0.4 ppm se ukázala dostatečná pro zabití všech bakterií, virů, plísní a hub.

Ozón je nestabilní formou kyslíku, a proto musí být připravován přímo na místě použití. Generátor (OZÓN MAKER) produkuje ozón  v tichém elektrickém výboji z kyslíku přítomného ve vzduchu.

Již od roku 1893 byl využíván k dezinfekci pitné vody ve Francii a roku 1909 byl použit při ochraně skladovaného masa. V roce 1939 byl potvrzen jeho účinek při potlačování růstu plísní a hub na ovoci.

Jak provádíme čištění a plnění autoklimatizací?

Čištění a plnění autoklimatizací provádíme profesionálním  automatickým  zařízením. V průběhu čištění se provádí odsátí a recyklace chladícího média, vakuování a test těsnosti klimatizace,dále vstřik oleje a aditiv,naplnění okruhu a test provozních tlaků.

Nejčastější závady:

 • Přirozený únik chladicího média o 5-10 % ročně snižuje účinek chlazení
 • Hromadící se nečistoty a voda v systému zatěžují zařízení klimatizace a zvyšují pravděpodobnost poruchy
 • Na výměníku klimatizace se vytvářejí plísně a baktérie, které jsou zdraví škodlivé a zapáchají
 • Stejně jako váš motor, tak i klimakompresor vyžaduje pravidelný servis (výměny oleje atd.), jinak hrozí jeho poškození