Autoservis BSC, Horšovský Týn

Bloková vyjímka

JIŽ NEMUSÍTE DO AUTORIZOVANÉHO SERVISU

Vstupem České republiky do EU se zásadně změnila pravidla a možnosti pro prodej a servis osobních vozidel i pro české podnikatelské subjekty (nařízení Evropské komise č. 1400/2002 – tzv. Bloková výjimka).

Od 1.10.2005 začalo v oblasti prodeje a servisu automobilů platit nové nařízení, které se vžilo po názvem "Změna blokové vyjímky". Tato změna má přinést snížení cen nových automobilů a také cen náhradních dílů. Dříve si velké - automobilky mohly diktovat kdo bude jejich výrobky prodávat, kde je bude prodávat,vzhled prodejny a hlavně výši prodejní ceny. S novým nařízením tyto restrikce ze stran automobilek končí! To by mělo znamenat rozšíření výběru prodejců, servisů, tím i větší konkurenci a nižší ceny.

Co to znamená v praxi:

Servis vozidel

  • nezávislý/neznačkový servis může provádět veškeré nezáruční opravy a údržby stanovené výrobcem na jakémkoliv vozidle, aniž by tím zákazník ztrácel záruku daného výrobce
  • při opravě, nebo údržbě může takový servis použít i díly jiné, než dodané výrobcem
  • platnost záruky je samozřejmě podmíněna odborně a řádně provedenou prací takového servisu
  • záruční opravu, na kterou se vztahuje záruka výrobce provádí pouze autorizovaný servis a používá jen originální náhradní díly
  • nezávislý/neznačkový servis má dle Blokové výjimky přístup ke všem technickým informacím, diagnostickému a jinému vybavení, které jsou potřebné k opravě a údržbě vozů daného výrobce.
  • nezávislý/neznačkový servis má možnost školit své zaměstnance ve spolupráci se zastoupením daného výrobce
  • obchodní společnosti se značkovým servisem mohou provozovat, po splnění určitých kritérií, značkový i neznačkový servis i jiného výrobce